Tagarchief: italiaans

Een zwaluw maakt nog geen…

Una rondine non fa primavera.

Een Nederlander vult dit spreekwoord ongetwijfeld aan met ‘zomer’. Een Italiaan zal waarschijnlijk ietwat verbaasd reageren. Zomer? Hoezo? Het spreekwoord is toch ‘Una rondine non fa primavera’? Zelf vind ik het een heerlijk tijdverdrijf om dergelijke verschillen in spreekwoorden en gezegden op te sporen en er een verklaring voor te vinden. Hier is dat natuurlijk niet al te moeilijk: de zwaluw is een trekvogel en overwintert in Afrika, Zuid-Amerika of het zuiden van Azië. Op zijn terugreis naar Europa komt zo’n vogel nu eenmaal eerder in Italië aan dan in Nederland. Lees verder Een zwaluw maakt nog geen…

Vertaling van officiële documenten: beëdigd en/of gelegaliseerd?

Je moet een officieel document laten vertalen, bijvoorbeeld een Italiaanse verklaring van de burgerlijke stand, omdat je dat in Nederland nodig hebt. Hoe pak je dat aan? En wat moet je doen als je een Nederlands officieel document in Italië wilt gebruiken? Hoe vind je een vertaler die dat voor je kan verzorgen regelen? Moet er ook nog een apostille op de vertaling worden aangebracht? En wat is dat dan eigenlijk? Hieronder vind je de antwoorden op die vragen. Lees verder Vertaling van officiële documenten: beëdigd en/of gelegaliseerd?

Een U-bocht naar de juiste vertaling

De juiste vertaling. Het lijkt soms zo makkelijk. Maar soms ben je zomaar een halfuurtje zoet met het zoeken van de juiste vertaling van één, ogenschijnlijk onnozel, woordje. Zo stuitte ik laatst in een interview met een Italiaanse Jeep-verkoper uit Dubai op een opsomming van alles wat volgens hem onmisbaar was voor een tocht door de woestijn: “… utensili, corde, grilli, compressore e radio CB.” Lees verder Een U-bocht naar de juiste vertaling

Bijscholing, een voorwaarde voor verlenging van de inschrijving in het Rbtv

Als vertaler mag je sinds 2009 alleen beëdigde vertalingen verzorgen als je staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Aan de inschrijving in dit kwaliteitsregister zijn bepaalde voorwaarden verbonden met betrekking tot scholing en werkervaring. Na vijf jaar vervalt de bevoegdheid tot het leveren van beëdigde vertalingen, tenzij je verlenging aanvraagt. Aan deze verlenging zijn wederom voorwaarden verbonden, namelijk het behalen van een bepaalde hoeveelheid zogeheten PE-punten (permanente educatie) en het verzorgen van een bepaald aantal professionele opdrachten per talencombinatie/vertaalrichting. Lees verder Bijscholing, een voorwaarde voor verlenging van de inschrijving in het Rbtv

Van boekvertaling tot diplomavertaling

Geen enkele week is ooit hetzelfde als je tolk of vertaler bent. Zo sta je op dinsdag tijdens een stansvormencongres te tolken en ben je op donderdag aan het werk tijdens een bespreking van de huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Op maandag kan de week starten met de technische vertaling uit het Italiaans van een handleiding voor een spuitgietmachine en op vrijdag eindigt de week met een beëdigde diplomavertaling. Wanneer je met iets nieuws geconfronteerd wordt, moet je je voorbereiden, doe je terminologieonderzoek en maak je je een onderwerp eigen. Je ontwikkelt je eigen specialisaties, maar toch gebeurt het wel eens dat je net iets meer op moet zoeken over een bepaald onderwerp. Hoe pak ik zoiets aan? Lees verder Van boekvertaling tot diplomavertaling

Vertaler in de spotlights: Dorette Zwaans

Maak kennis met onze vertalers. Eens in de zoveel tijd zetten we een van onze vertalers in de spotlights. Zij zullen iets over zichzelf en hun werk vertellen, zodat je een idee krijgt hoe het leven van een vertaler eruit ziet. Vandaag de beurt aan: Dorette Zwaans

Hoe lang ben je al werkzaam als vertaler Italiaans en doe je dit fulltime of parttime?

Twitfoto In 1993 behaalde ik mijn diploma Italiaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In eerste instantie had ik gekozen om me te specialiseren in Internationale betrekkingen, maar al gauw kwam ik erachter dat ik het talige en het creatieve miste. Ik switchte daarom naar Vertaalwetenschap. Direct na mijn afstuderen heb ik me laten beëdigen als tolk / vertaler Italiaans bij de Rechtbank in Utrecht en ben ik begonnen als vertaler. Ik liep in die tijd ook stage op een vertaalbureau en kon daar mooi zien hoe vertaalbureaus werken en wat zij belangrijk vinden.

Lees verder Vertaler in de spotlights: Dorette Zwaans

Het belang van een goede taptolk

Nederland is kampioen in het afluisteren van telefoongesprekken. In vergelijking met andere landen worden er in Nederland erg veel telefoons afgeluisterd. De meeste afgetapte gesprekken worden in het Nederlands gevoerd, maar er zijn ook veel gesprekken waarin een vreemde taal wordt gesproken. In die gevallen moet de politie een beëdigd vertaler of tolk inschakelen die in het Rbtv-register is ingeschreven. Deze taptolken werken meestal rechtstreeks voor de politie, maar soms ook via een bemiddelaar. Lees verder Het belang van een goede taptolk

Vertaler in de spotlights: Mara Schepers

Maak kennis met onze vertalers. Eens in de zoveel tijd zetten we een van onze vertalers in de spotlights. Zij zullen iets over zichzelf en hun werk vertellen, zodat je een idee krijgt hoe het leven van een vertaler eruit ziet. Vandaag de beurt aan: Mara Schepers.

Hoe ben je de vertaal/tolk-wereld ingerold? Heb je voor je ging vertalen/tolken nog ander werk gedaan?

Toen ik klaar was met mijn masters Interculturele Communicatie en Vertalen aan de universiteit van Utrecht, vond ik meteen mijn droombaan. Ik ging als trade analyst aan de slag bij het Italiaans Instituut voor Buitenlandse Handel (ICE), waar ik voornamelijk Italiaanse bedrijven hielp om voet aan de grond te krijgen op de Nederlandse markt. De ideale baan voor mij, omdat ik elke dag met de interculturele communicatie tussen Italië en Nederland bezig was. Daar heb ik ontzettend veel gedaan en geleerd, maar na twee jaar kreeg ik (samen met NVI-lid Miriam Bunnik) de kans om een roman te vertalen en toen ben ik voor mezelf begonnen. Omdat het, vooral in het begin, moeilijk is om van literair vertalen alleen te leven, ben ik er andere dingen naast gaan doen, zoals lesgeven en vertalen voor vertaalbureaus. Inmiddels zijn we bijna zeven jaar verder en heb ik heel wat mooie tolk- en vertaalklussen mogen doen. Lees verder Vertaler in de spotlights: Mara Schepers

Articoli e tempi nel passato: masterclass Italiaanse grammatica

Op 28 maart jl. organiseerde het Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen (KTV) een Masterclass Italiaans. Het programma was tweeledig: tijdens de ochtend was er een Masterclass Italiaanse Grammatica en de middag bestond uit een intercollegiale vertaalbijeenkomst.

Grammatica
Manuela Pinto verzorgde het ochtendprogramma. Ze is als docent-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht, afdeling Moderne Talen. Voorafgaand aan de Masterclass werd aan de deelnemers gevraagd een aantal oefeningen te maken over het gebruik van het lidwoord (onbepaald en bepaald) en het gebruik van de passato prossimo en de imperfetto, twee lastige onderdelen in de Italiaanse grammatica. Niet alleen voor vertalers maar ook voor de docenten onder ons die Italiaans als tweede taal doceren. Het Nederlands en Italiaans gebruiken het lidwoord en de werkwoordtijden vaak heel anders.

Het lidwoord
Als voorbeeld een zin uit de oefeningen:

‘Giulio non vuole avere un cane. Cani richiedono molte cure.’

In deze zin gaat het om de vraag of ‘cani’ wel of geen lidwoord nodig heeft. In dit geval betreft het een algemeen feit: honden hebben veel zorg nodig. Dus is er een lidwoord nodig in de tweede zin ‘i cani richiedono molte cure’. In het Nederlands krijgt ‘honden’ in zo’n zin juist geen lidwoord: ‘Honden hebben veel zorg nodig.’ 

Tijdens deze bijscholingscursus hebben we nog veel soortgelijke zinnen behandeld, die interessant maar soms ook lastig waren. Gelukkig verhelderde Manuela de twijfelgevallen op een duidelijke manier.

Passato prossimo en imperfetto – twee werkwoordtijden
Degenen onder ons die lesgeven, zoals ik, weten hoe lastig het is deze twee werkwoordtijden uit te leggen, vooral als beide vormen in een en de dezelfde zin voorkomen.

In het tweede deel van de workshop legde Manuela onder andere uit dat de wijze waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, bepalend is voor de keuze van de werkwoordsvorm en -tijd: een voltooid tegenwoordige of onvoltooid verleden tijd.

Neem de zin: ‘Quando ero piccolo, dipingevo molto’. Deze zin laat zien dat het een situatie is, die vanuit het soort geheel wordt gezien. Er wordt geen specifiek vertrek- of eindpunt aangewezen, dus wordt er twee keer een imperfetto gebruikt.

In een zin als ‘Quando Monica è entrata, il bambino gridava forte’ is duidelijk een beginpunt van een handeling te zien (Monica die binnenkomt) en een handeling die al bezig is (het kind dat schreeuwt). Het verschil met het Nederlands is hier ook duidelijk: ‘Toen Monica binnenkwam, was het kind aan het schreeuwen’.

De workshopleider tenslotte ging in op het feit dat bijna alle talen deze syntactische aspecten hebben, maar niet op dezelfde manier gebruiken. Romaanse talen maken onderscheid in het gebruik van de imperfetto en de perfetto waar Germaanse talen zoals het Nederlands dat niet doen, en veelal de onvoltooid verleden tijd gebruiken. Het was een  zeer leerzame ochtend die ons liet beseffen dat je na zoveel jaren intensief met het Italiaans bezig te zijn je altijd blijft twijfelen over in het oog kleine grammaticale aspecten.

Wilt u graag samenwerken met professionele tolk of vertaler die zijn bijscholing op peil houdt? Neem dan nu contact op met een van onze vertalers.