Ina van Wijk-Vos | Consulenza Italiana BV

Beëdigd vertaalster, gerechts- en gesprekstolk, taaltrainer
Consulenza Italiana BV
inavos54@gmail.com
06 – 53 13 33 88
Meerstraat 14,
4265HD Genderen
Noord-Brabant
2672
Italiaans-Nederlands, Nederlands-Italiaans
Italiaans> Nederlands, Nederlands> Italiaans, Engels > Nederlands
NGTV, BKVT (Belgische Kamer van Vertalers en Tolken)
juridisch en notarieel, technisch / industrie / automotive, financieel-economisch

In Nederland en België beëdigd registervertaalster en tolk Italiaans met meer dan 25 jaar ervaring in velerlei sectoren van industrie en techniek, strafrecht en civiel recht, medische rapporten en letselschade, (beëdigde en gelegaliseerde) documenten voor particulieren en bedrijfsleven. Beëdigd door de rechtbanken van Breda en Antwerpen.