Wat is een beëdigde vertaling? Vragen over tolken en vertalen

Over tolken en Vertalen

Is een tolk hetzelfde als een vertaler?

Nee.
Een tolk zorgt ervoor dat internationale gesprekken goed verlopen, denk aan seminars, congressen, bedrijfsbezoeken of beurzen.

Een vertaler verzorgt alleen schriftelijke vertalingen, bijvoorbeeld zakelijke correspondentie, reclamemateriaal, handleidingen, websites, boeken, maar ook officiële documenten zoals diploma’s, notariële akten, contracten enzovoort.

Iemand kan zowel tolk als vertaler zijn, maar dat hoeft niet. Voor beide beroepen heb je specifieke vaardigheden nodig.

Direct contact opnemen met een tolk of vertaler van het NVI.

Hoe werkt een tolk?

Een tolk vertaalt mondeling alles wat er gezegd wordt. Dat kan op twee manieren:

Consecutief (achteraf): na een of meer zinnen pauzeert de spreker om de tolk de gelegenheid te geven het gezegde weer te geven in de andere taal. Dit is een geschikte manier bij onderhandelingen, gesprekken tussen personen of kleine groepen, interviews of plechtigheden.
Simultaan (gelijktijdig): de tolk onderbreekt de spreker niet, maar spreekt vrijwel gelijktijdig met de spreker in de andere taal. Simultaan tolken vergt veel energie van de tolk. Daarom wisselen tolken elkaar bij deze manier vaak af.

Klik op een soort tolkdienst om meer te lezen:

  • Gesprekstolk
  • Cabinetolk
  • Fluistertolk (simultaan)
  • Gerechtstolk
  • Tolken bij notarissen
  • Taptolk

Wat kost een tolk of vertaler?

Dat hangt helemaal af van het soort opdracht en het vereiste specialisme. Een tolk werkt doorgaans op uurbasis, een vertaler op basis van het aantal woorden in de doeltekst.

Waar vind ik een tolk/vertaler met specifieke ervaring en kennis?

Bij het NVI vindt u tolken en vertalen in velerlei specialismen. Sommige zijn specialist op technisch gebied, anderen op commercieel, financieel of juridisch gebied, weer anderen zijn gespecialiseerd in boeken of werken voornamelijk als tolk voor politie en justitie. Alle leden van het netwerk hebben een professionele opleiding genoten in hun specialisme.

Direct contact opnemen met een van onze leden.