Bijscholing, een voorwaarde voor verlenging van de inschrijving in het Rbtv

doorAnke Jansen

Bijscholing, een voorwaarde voor verlenging van de inschrijving in het Rbtv

Als vertaler mag je sinds 2009 alleen beëdigde vertalingen verzorgen als je staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Aan de inschrijving in dit kwaliteitsregister zijn bepaalde voorwaarden verbonden met betrekking tot scholing en werkervaring. Na vijf jaar vervalt de bevoegdheid tot het leveren van beëdigde vertalingen, tenzij je verlenging aanvraagt. Aan deze verlenging zijn wederom voorwaarden verbonden, namelijk het behalen van een bepaalde hoeveelheid zogeheten PE-punten (permanente educatie) en het verzorgen van een bepaald aantal professionele opdrachten per talencombinatie/vertaalrichting.

Basiscursus Recht

Er is – helaas – een beperkt aanbod van op de Italiaanse taal gerichte bijscholingscursussen, al is dit aanbod de laatste tijd wel groter geworden. Toch blijft het lastig om aan het benodigde aantal PE-punten te komen met alleen cursussen die zich richten op het vertalen van teksten van het Italiaans naar het Nederlands en vice versa. Dat is één van de redenen waarom ik ben uitgeweken naar een algemenere cursus, namelijk een basiscursus Recht aan de Open Universiteit te Den Haag. Aangezien ik mij heb gespecialiseerd in het vertalen van juridische teksten (waaronder verschillende soorten contracten, uitspraken van de rechtbank, verweerschriften, volmachten, etc.) leek mij dit een nuttige bijscholingscursus. In vogelvlucht passeren alle rechtsgebieden de revue, je leert hoe je rechterlijke uitspraken moet lezen en maakt kennis met alle rechtsbegrippen.

Stripvertalen Italiaans

Een andere bijscholingscursus, die wel specifiek op het Italiaans was gericht, was de cursus “Stripvertalen Italiaans” aan de Hogeschool voor Tolken & Vertalen te Utrecht. Een bijzonder interessante en leuke cursus om te volgen, bovendien erg nuttig aangezien ik net een opdracht tot het vertalen van een stripboek had ontvangen. Het vertalen van stripboeken is totaal anders dan dat van juridische documenten. Bij het vertalen van juridische teksten blijft men dichter bij het origineel. Het adagium bij het vertalen van stripboeken is ‘zo getrouw als mogelijk en zo vrij als nodig is’. De vertaler wordt daarbij beperkt door de grootte van de tekstballonnen. Daarnaast bevatten stripverhalen met name spreektaal; de zinnen moeten kort, bondig en vooral natuurlijk klinken. De geloofwaardigheid van de tekst is hier belangrijker dan een letterlijke vertaling. Verder worden in stripverhalen over het algemeen veel uitroepen en vloeken gebruikt. Deze moeten vertaald worden met behulp van veel inventiviteit en fantasie, waarbij het belangrijk is iets ‘tijdloos’ te kiezen. Al met al is het vertalen van stripverhalen een mooie uitdaging!

Het volgen van bijscholingscursussen zorgt ervoor dat je als vertaler niet ‘stil’ blijft staan in je ontwikkeling. Door bijscholing is het mogelijk je te specialiseren in een bepaald vakgebied of je kennis te verbreden ten voordele van de opdrachtgever! De vertalers en tolken van het NVI volgen regelmatig cursussen om hun vaardigheden aan te scherpen. Zo ontvangt u de beste service. Meer weten? Neem dan contact op met een van onze tolken en vertalers.

Over de auteur

Anke Jansen contributor