Goed luisteren en netwerken: cruciaal voor tolken en vertalers

doorGabriella Nocentini

Goed luisteren en netwerken: cruciaal voor tolken en vertalers

December is een maand vol feestelijke evenementen en voor velen ook het moment dat je de balans opmaakt. December 2023 was voor de Universiteit van Triëst extra feestelijk: de vakgroep Nederlands vierde haar 60-jarige bestaan en de faculteit waar tolken en vertalers worden opgeleid zelfs haar 70-jarige bestaan. Ik was erbij. En niet alleen als oud student: sinds 2001 ben ik immers aan die universiteit verbonden als (afwisselend) gastdocent en docent op contractbasis.

Hier een kort relaas van deze twee dagen en wat ik er geleerd heb.

Het belang van netwerken

De viering van de vakgroep Nederlands stond in het teken van hoe samenwerkingsverbanden met andere faculteiten en vakgroepen (zowel in Italië als in het buitenland) zijn ontstaan, zich hebben ontwikkeld en hoe deze verder kunnen worden ontplooid. Twee voorbeelden: de stichting MediterraNed is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Nederlands aan universiteiten en andere door nationale overheden erkende taalopleidingen in het Middellandse Zeegebied. Het doel is het bevorderen van studie, onderzoek en onderwijs van de Nederlandse en Vlaamse taal- en letterkunde, cultuur- en vertaalkunde. Het is een referentiepunt in de regio en zorgt voor verbinding tussen alle geïnteresseerden. Oorspronkelijk een tweejaarlijkse bijeenkomst waarvan de eerste in Triëst plaatsvond, tegenwoordig slechts onderdeel van een veel groter geheel.

Het tweede voorbeeld is het dubbele diploma voor de studenten van de Universiteit van Triëst en KU Leuven. De studenten volgen de eerste twee jaar van hun bacheloropleiding in respectievelijk Italië of België, en het derde jaar in het buitenland. Een soortgelijke samenwerking bestaat ook op mastersniveau, maar alleen voor Vlaamse studenten die naar Italië willen.

Samenwerking maakt sterk: het NVI is een samenwerkingsverband waarin professionals elkaar ondersteunen en helpen om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Het gevoel voor het niet gesproken/geschreven woord

De viering van het 70-jarige bestaan van de faculteit voor tolken en vertalers was vooral gewijd aan succesverhalen van oud-studenten die vertelden over hun carrières. Door terug te kijken op de opleiding die zo vormend is geweest, werden onvermijdelijk ook gemeenschappelijke herinneringen opgeroepen. En de zaal werd zich steeds bewuster van wat ons allemaal verbindt: o.a. zorgvuldigheid en nieuwsgierigheid.

Wat was de voornaamste les van deze dag? Wij tolken en vertalers worden niet alleen opgeleid in de technieken van het vak, maar ook in het tussen de regels door lezen en luisteren. We moeten dus ook een eventuele onderliggende boodschap die niet is verwoord of geschreven kunnen oppikken. Bovendien weten wij als geen ander hoe wij ons als buitenstaanders in kunnen lezen in een onderwerp zodat we er makkelijk over mee kunnen praten/schrijven. Waarmee we de communicatie faciliteren tussen mensen die verschillende talen spreken en in verschillende culturen leven.

Bent u op zoek naar een professionele tolk of vertaler die bovenstaande eigenschappen bezit, zoek niet verder want bij het NVI bent u aan het juiste adres!

Over de auteur

Gabriella Nocentini editor