Hersenbrekers

doorAntonietta Toffolo

Hersenbrekers

Meestal zijn de aangeleverde te vertalen teksten prima, maar wat te doen als de aangeleverde tekst taalfouten, dubbele betekenissen, schrijffouten en/of stijlfouten bevat?
Neem je dan contact op met de opdrachtgever of interpreteer je zelf de woorden of zinnen? Dat laatste is natuurlijk erg gevaarlijk, het is zeer wel mogelijk dat je precies de verkeerde betekenis ‘pakt’. Een voordeel is wel dat je als vertaler meestal nog wel kunt overleggen met of checken bij iemand.

Maar  wat doe je in een dergelijke situatie met het gesproken woord? Als tolk wordt er van je verwacht dat je meteen je mondelinge vertaling paraat hebt, je kunt niet zeggen ‘dat zoeken we op’. Je moet niet alleen beschikken over een brede en diepe woordenschat én kennis van het onderwerp, je moet ad hoc ook nog een oplossing zoeken voor een vreemde of onduidelijke uitspraak of zin.

Louis van Gaal

Neem de uitspraken van Louis van Gaal. Hilarisch, maar ga je voor een vertaling uit van de letterlijke zin (in het Engels) of toch voor de Nederlandse betekenis? In dit geval weten we in de meeste gevallen wat hij bedoelt, omdat we de Nederlandse taal machtig zijn, maar dit kan zich natuurlijk ook voordoen in een andere talencombinatie, waarvan je de ‘uitgangstaal’ niet kent.

‘Ter leering ende vermaeck’ heb ik 7 leuke Engelse uitspraken van Louis van Gaal (nu werkzaam bij Manchester United) onder elkaar gezet met de Nederlandse ‘oorspronkelijke’ zin. Voor wie het leuk vindt, en misschien zijn er nog leuke vertalingen te bedenken in andere talen? Enjoy – Veel plezier!

1. The three points are inside.
De drie punten zijn binnen.

2. That’s another cook.
Dat is andere koek.

3. In sports it is always the goals who are counting.
In de sport zijn het altijd de doelen/doelpunten die tellen.

4. It’s a question of time before…
Het is een kwestie van tijd voordat…

5. We are running after the facts.
We lopen achter de feiten.

6. It’s again the same song.
Het is weer hetzelfde liedje.

7. We did always the light out with a glass of wine.
We deden altijd het licht uit met een glas wijn.

Mogelijk tovert bovenstaande een glimlach op uw gezicht, maar wilt u verbasteringen van de taal zoals die van Louis van Gaal toch liever vermijden? Schakel dan een tolk of vertaler van het NVI in. Dan bent u verzekerd van een heldere en correcte vertaling.

Over de auteur

Antonietta Toffolo contributor