Het belang van een goede taptolk

doorMadeleine de Leede

Het belang van een goede taptolk

Nederland is kampioen in het afluisteren van telefoongesprekken. In vergelijking met andere landen worden er in Nederland erg veel telefoons afgeluisterd. De meeste afgetapte gesprekken worden in het Nederlands gevoerd, maar er zijn ook veel gesprekken waarin een vreemde taal wordt gesproken. In die gevallen moet de politie een beëdigd vertaler of tolk inschakelen die in het Rbtv-register is ingeschreven. Deze taptolken werken meestal rechtstreeks voor de politie, maar soms ook via een bemiddelaar.

Hoe gaat een taptolk te werk?

De taptolk luistert meestal op het politiebureau naar de opgenomen gesprekken en voert dan in een speciaal computerprogramma de Nederlandse vertaling of een samenvatting van het gesprek in. In dringende gevallen kan de taptolk ook via zijn of haar telefoon naar het opgenomen en afgeluisterde gesprek luisteren en de inhoud van het gesprek mondeling in het Nederlands doorgeven aan de betrokken politieambtenaar. Later moet het gesprek dan nog wel worden uitgewerkt en in het computerprogramma worden ingevoerd.

Taptolken in de praktijk

Het belang van een goede vertaling van afgeluisterde telefoongesprekken werd onlangs nog eens bevestigd door de zaak die werd beschreven in een artikel in het Algemeen Dagblad over een 66-jarige Rotterdamse fruithandelaar die al zes maanden (zeer waarschijnlijk) onschuldig in België in de cel zit voor de smokkel van cocaïne. Er is nooit cocaïne bij hem aangetroffen en volgens zijn advocaat Inez Weski vormt een aantal afgeluisterde telefoongesprekken het enige bewijs tegen hem. Die gesprekken zouden niet goed zijn vertaald. Personen waar de man ooit zaken mee deed, zijn opgepakt voor cocaïnesmokkel en zijn naam wordt genoemd in een aantal afgeluisterde telefoongesprekken waarin men het heeft over ‘eerdere transporten’. Volgens de advocaat is haar cliënt verdachte in deze zaak door een verkeerde vertaling van die gesprekken.

Goede tolken en vertalers zijn belangrijk

Deze zaak onderstreept nog maar eens hoe belangrijk het is om goede tolken en vertalers in te zetten voor het beluisteren en vertalen van getapte telefoongesprekken. Anders kan je als Nederlands staatsburger kennelijk zomaar in een buitenlandse cel belanden op basis van flinterdun bewijsmateriaal.

Wilt u voorkomen dat er misverstanden ontstaan door een verkeerde vertaling van uw gesprekken en teksten? Schakel dan een van de professionele vertalers of tolken van het Netwerk Vertalers Italiaans in, dan bent u verzekerd van een correcte vertaling.

©Madeleine de Leede

Over de auteur

Madeleine de Leede contributor