Intercollegiale vertaalbijeenkomst Italiaans: een korte impressie

doorWebredactie

Intercollegiale vertaalbijeenkomst Italiaans: een korte impressie

Amersfoort, 28 maart 2015. Na een intensieve grammatica-ochtend, was het tijd om heerlijk te lunchen en meteen even bij te kletsen met collega’s die ook bezig waren met hun bijscholing Italiaans.

In de middag stond een vertaalworkshop op het programma, die gegeven werd door Francesca van Beek-Sfondrini. Francesca is afgestudeerd als vertaler aan de Universiteit van Bologna. en vertaalt al ruim 15 jaar vanuit het Engels en Nederlands naar het Italiaans.

Francesca had ons vooruitlopend op de workshop thuis aan het werk gezet met de vertaling van een uittreksel uit het geboorteregister, een diploma en een verklaring van ongehuwdheid. Deze vertalingen hebben we tijdens deze intercollegiale bijeenkomst besproken.

Afkortingen en zegels
Er kwamen veel afkortingen aan bod, iets waar de Italiaans overheid kwistig mee is. Ook stonden we stil bij de terminologie in standaard akten. Zo werden uitdrukkingen als ‘bollo assolto in modo virtuale’ en ‘servizi demografici’ nog een keer onder de loep genomen. Er zijn veel vertaaloplossingen voor deze termen en daarom was het heel zinvol te zien hoe de onderlinge vertalingen verschilden in woord- en terminologiekeuzes.

Universitaire systeem in Italië en Nederland
Het Universitaire Systeem in Italië twee keer gewijzigd is. In 1999 vond di eerste ‘riforma’ plaats  en was er sprake van een ‘laurea’ dat twee jaar duurde na welke men de ‘laurea specialistica’ van ook nog twee jaar volgde. Destijds had je meer autonomie van de afzonderlijke Italiaanse universiteiten.

In 2004 vond de tweede riforma plaats en spreekt met van een ‘laurea magistrale’ in plaats van een ‘laurea specialistica’. Met beiden worden Mastersopleiding bedoeld.

Dit is voor vertalers die opgeleid zijn in het Nederlands systeem zeer nuttige informatie. Zo weet je dat  wanneer je een diploma van voor de eerste riforma uit 1999 moet vertalen, dat je te maken hebt met andere termen dan een recenter diploma.

Een erg nuttige workshop door een ervaren en bekwame docente! Behalve dat ik veel geleerd heb, was het ook heel fijn om collega’s te zien, met elkaar te sparren en ervaringen te delen over wat we tijdens het uitoefenen van ons vak tegenkomen.

Wilt u graag samenwerken met professionele tolk of vertaler die zijn bijscholing op peil houdt? Neem dan nu contact op met een van onze vertalers.

Over de auteur

Webredactie contributor