Leidraad voor het werken met (simultaan)tolken

doorWillemien Op den Orth

Leidraad voor het werken met (simultaan)tolken

U heeft de nodige aandacht geschonken aan de voorbereiding van uw rechtszaak, vergadering of congres. Ook aan tolken heeft u gedacht. Omdat een goede tolkprestatie niet alleen van de tolk afhangt maar ook van een aantal externe factoren, volgt hier een beknopte leidraad voor het werken met tolken.

Een goede tolkprestatie hangt nauw samen met een goede voorbereiding en hier is voldoende informatie voor nodig. Voor een aangenaam klinkende vertolking dient het spreektempo laag genoeg te liggen en voorts dient optimaal gebruik te worden gemaakt van de aanwezige apparatuur.

Informatie- en documentatiemateriaal

De tolk dient ter voorbereiding van de tolkwerkzaamheden tijdig (uiterlijk één week voor aanvang van de opdracht) toereikende informatie toegestuurd krijgen, liefst, indien voorhanden, in elke werktaal. Hierbij kan gedacht worden aan het programma, de agenda, de deelnemerslijst, notulen van vorige vergaderingen, presentaties, processtukken, onderzoeksrapporten, algemene informatie over het bedrijf, etc.

Tolken zijn gewend, en door hun beëdiging gehouden, aan strikte geheimhouding ten aanzien van informatie die hen in het kader van het uitoefenen van hun vak ter ore komt.

Spreektempo

Het is belangrijk dat er tijdens de vergadering, bijeenkomst of rechtszaak rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van tolken. Zeker als er teksten worden voorgelezen, is het van groot belang dat het spreektempo laag genoeg ligt. Een simultaantolk moet immers tegelijkertijd luisteren, begrijpen, vertalen, praten en formuleren en dit gaat langzamer dan formuleren en praten alleen. Een gematigd spreektempo is daarom essentieel: zo komt de boodschap immers veel beter over voor de mensen die naar de vertaling luisteren.

De tolken dienen teksten die worden voorgelezen derhalve van tevoren te ontvangen en het verdient aanbeveling om de spreker(s) te waarschuwen dat de leessnelheid gematigd dient te zijn.

Gebruik van microfoons

Simultaantolken zitten in een geluidsdichte cabine. Daarom is het essentieel dat sprekers adequaat gebruik maken van microfoons.

Een paar basisprincipes op een rijtje:

  • Het is belangrijk dat een spreker in de microfoon spreekt en zijn hoofd niet afwendt. Als iemand een presentatie geeft, is een opspeldmicrofoon vaak een goede oplossing.
  • Over het algemeen mogen er niet meer dan drie microfoons aan staan, anders storen ze   elkaar.
  • Als er vanuit het publiek vragen worden gesteld, dient er gebruik te worden gemaakt van een (loop)microfoon. Het kan soms gebeuren dat mensen in de zaal elkaar goed verstaan zonder microfoon, maar dat de tolken in hun cabine niets horen.

Via het NVI kunt u uitstekende (simultaan)tolken IT – NL vinden. Zoekt u een tolk in een andere taal, probeer het dan via www.businessinterpreters.com

© Willemien Op den Orth, beëdigd vertaalster en congrestolk IT, NL, RU, EN   www.businessinterpreters.com

 

 

Over de auteur

Willemien Op den Orth contributor

Drs. Willemien Op den Orth groeide volledig tweetalig op (Italiaans en Nederlands) en studeerde Italiaans, Russisch en Engels aan de Universiteiten van Milaan, Moskou en Amsterdam. Sinds haar afstuderen in 1988 deed zij ruime ervaring op als freelance tolk-vertaalster waarbij zij delegaties begeleidde op ministerieel-, Raad van Bestuur-, management- en commercieel-technisch niveau. Als beëdigd vertaalster (Russisch & Italiaans) vertaalde zij statuten, contracten, jaarverslagen, akten etc. en tolkte voor de rechtbank en voor advocaten. Daarnaast publiceerde zij artikelen in de Volkskrant, Vrij Nederland en Elsevier weekblad, werkte als redacteur buitenland voor diverse actualiteitenrubrieken en regisseerde televisiereportages voor de VPRO. Sinds de oprichting van Business Interpreters in 1990 in Amsterdam werkt zij intensief samen met een team van gekwalificeerde en beëdigde vertalers en tolken.