Medisch vertalen: een specialisatie

doorLaura Rietveld

Medisch vertalen: een specialisatie

Medisch vertalen is een specialisatie binnen het vertaalvak. Niet iedere vertaler die commerciële, juridische of financiële teksten vertaalt, voelt zich namelijk op zijn gemak bij de ingewikkelde materie van medische vertalingen.

Medische verslagen en meer

Met wat voor soort teksten krijgt een medisch vertaler te maken? Ten eerste zijn er de medische dossiers of verslagen: patiënten die een ziektegeschiedenis in Italië hebben en nu in Nederland wonen, moeten deze soms aan hun arts of de verzekering overleggen. Op basis van alle medische gegevens kan de verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld bepalen of een patiënt recht heeft op een uitkering.

Daarnaast kan een vertaler te maken krijgen met artikelen uit medische tijdschriften, klinische onderzoeken of handleidingen bij medische hulpmiddelen. Ook daarvoor is een goed begrip van de medische terminologie nodig.

Farmaceutische vertalingen

Een aparte tak wordt gevormd door farmaceutische vertalingen. Het betreft hier dan vooral de vertaling van bijsluiters van geneesmiddelen of geneesmiddelenfolders. Medicijnen die bijvoorbeeld in Italië zijn ontwikkeld en in Nederland op de markt worden gebracht, moeten worden voorzien van een goed leesbare bijsluiter. Hiervoor is niet alleen een nauwgezette vertaling van alle chemische substanties nodig, maar ook kennis van de eisen die aan bijsluiters worden gesteld.

Gespecialiseerd in medisch vertalen

Zelf ga ik de uitdaging van medische vertalingen graag aan,  ondanks de grote tijdsinspanning die het kost. Als het vakgebied je interesseert, is het leuk om er meer over te leren en dingen uit te zoeken. Dat ik naast Italiaans ook Grieks en Latijn heb gestudeerd komt me goed van pas: de meeste medische termen hebben een Griekse of Latijnse oorsprong, al gebruiken we in het dagelijks leven soms een gangbaarder Nederlands woord.

Nascholing is ook van groot belang: ik volg cursussen op het gebied van farmacie en medisch vertalen om me in het vak te verdiepen. Een vertaler is na zijn studie nooit uitgeleerd, maar blijft zich ontwikkelen.

NVI-vertalers

Kies bij medische en andere gespecialiseerde vertalingen voor een vertaler die goed is opgeleid, nauwkeurig te werk gaat en voldoet aan de regels op het gebied van nascholing. De vertalers van het Netwerk Vertalers Italiaans zijn hier allemaal op gescreend.

Laura de Haas-Rietveld

Over de auteur

Laura Rietveld author