Rechtstreeks contact met een freelance vertaler: een win-winsituatie

doorSophie Koole

Rechtstreeks contact met een freelance vertaler: een win-winsituatie

Werkzaam zijn als zelfstandig vertaler kent vele voordelen. Het is fijn om te kunnen werken waar, wanneer en hoe jij wilt. Tegelijkertijd ben je ook ondernemer en dat brengt bepaalde risico’s met zich mee. Zo begint het jaar 2024 voor tientallen freelance vertalers en tolken met een flinke financiële domper.

Vertaalbureau failliet

Een groot vertaalbureau met meerdere dochterondernemingen, waaronder een opleidingsinstituut, is failliet gegaan. Dit is in de eerste plaats bijzonder vervelend voor de werknemers van het betreffende bedrijf, maar zeker ook voor de freelancers die de afgelopen tijd voor een van deze bureaus hebben gewerkt. Zij mogen nu achteraan aansluiten in de rij van schuldeisers en hoogstwaarschijnlijk kunnen ze fluiten naar hun geld. Ook klanten van deze bureaus ondervinden de gevolgen van het faillissement; zo konden mensen geen rijexamen afleggen omdat er geen tolk aanwezig was of hebben ze veel geld betaald voor een opleiding maar krijgen nu mogelijk geen diploma.

Vertaalbureau of freelancer?

Veel bedrijven schakelen een groot vertaalbureau in om hun teksten te laten vertalen. Dit kan zeker handig zijn als het gaat om grote volumes met strakke deadlines of als de tekst naar meerdere talen moet worden vertaald. Je hoeft maar één keer uit te leggen wat de bedoeling is en het bureau zorgt voor de rest. Veel van deze grote bureaus fungeren echter meer als bemiddelingsbureau dan als vertaalbureau en zetten deze vertalingen zelf weer bij freelancers uit. Door de extra laag (overhead)kosten en winstmarges blijft er zo nog minder over voor de daadwerkelijke vertalers. Bovendien laat de kwaliteit van de vertalingen vaak ook te wensen over omdat de bemiddelaars vooral op prijs selecteren. Ook de broodnodige redactieronde moet vooral weinig kosten. Veel professionele vertalers kiezen er daarom voor niet voor dergelijke grote bureaus te werken.

Als een tekst naar slechts één andere taal hoeft te worden overgezet is het daarom niet per se een voordeel om met een groot vertaalbureau in zee te gaan. Als klant kun je ook rechtstreeks contact opnemen met een freelance vertaler, zo weet je precies met wie je te maken hebt en kun je je verwachtingen duidelijk maken. De vertaler op zijn beurt kan veel makkelijker vragen stellen mocht een en ander niet helder zijn in de tekst. Het schakelen gaat sneller en er ontstaat minder ruis op de lijn, wat natuurlijk ten goede komt aan de kwaliteit van de vertaling. Mocht de klus te specialistisch of te groot zijn voor een vertaler, dan kan deze in het eigen netwerk collega’s benaderen voor hulp en samenwerking. 

Netwerk Vertalers Italiaans

Zelf ben ik lid geworden van het Netwerk Vertalers Italiaans. Bij dit samenwerkingsverband kun je je alleen aansluiten als je een vertaalopleiding hebt afgerond, waardoor de nodige kwaliteit wordt gewaarborgd.

Lees hier meer over het Netwerk Vertalers Italiaans en wat wij je kunnen bieden.

Over de auteur

Sophie Koole contributor