Taal lééft!

doorAnke Jansen

Taal lééft!

Als vertaler houd je van taal in het algemeen en zeker van de taal waaruit of waarin je vertaalt. Maar taal is geen constant iets, taal lééft en als vertaler moet je op de hoogte blijven van de veranderingen in de taal. De leden van het Netwerk Vertalers Italiaans (NVI) houden zich (voornamelijk) bezig met het Italiaans en ook deze taal is de laatste decennia onderhevig aan de nodige wijzigingen.

Taal verandert

Veranderingen kunnen plaatsvinden in verschillende onderdelen van de taal: in de zinsbouw, de grammatica en de woordenschat. Veranderingen in de eerste twee gaan over het algemeen heel langzaam, er kunnen decennia overheen gaan. Voor wat betreft de woordenschat gaat het veel sneller: er komen continu nieuwe woorden bij en er verdwijnen ook woorden. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Door nieuwe uitvindingen en technologieën ontstaan nieuwe woorden, zoals de computer en alle bijbehorende termen. Daarnaast zijn woorden voor in onbruik geraakte apparaten, zoals een cassetterecorder en grammofoon, aan het verdwijnen.

Anglicismen

Globalisering, ofwel de wereldwijde integratie van economische, politieke en culturele processen, heeft een zeer grote invloed op alle talen. Voor de communicatie tussen mensen uit verschillende werelddelen kiest men meestal voor het Engels. Ook in de wereld van het internet en de sociale media is de Engelse taal overheersend. Geen wonder dat er dus veel anglicismen zijn opgenomen in andere talen! Ook in het Italiaans vinden we hier veel voorbeelden van: software, meeting, influencer, follower, cool, jeans, weekend en ga zo maar door. Niet alleen worden Engelse woorden volledig overgenomen, maar in sommige gevallen ook ‘italianizzate’, oftewel ‘veritalianiseerd’ zoals: mixare (mixen, mengen), briffare (informeren) of brandizzare un prodotto (een product branden).

Neologismen en modewoorden

Naast anglicismen zijn er ook neologismen. Hiermee worden nieuw verzonnen of nieuwgevormde woorden bedoeld. Velen hiervan verdwijnen weer snel uit het taalgebruik, het zijn dan ‘modewoorden’. Anderen redden het wel en worden zelfs opgenomen in het woordenboek. Het kan ook zijn dat ‘oude’ woorden in de loop der tijd een nieuwe betekenis krijgen (semantische neologismen). Zo betekende het werkwoord finalizzare halverwege de 19e eeuw ‘tot een einde brengen’, vervolgens halverwege de 20e eeuw ‘een doel geven’ en sinds enkele decennia ‘richten op’.

Duidelijk is dat taal continu in beweging is. Het is dus van belang om als vertaler mee te bewegen om up-to-date te blijven. De leden van het NVI doen er alles aan om nieuwe ontwikkelingen bij te houden en zo vertalingen van de beste kwaliteit te bieden. Dus ben je op zoek naar een tolk/vertaler die op de hoogte blijft van taalontwikkelingen? Kijk dan op www.vertalersitaliaans.nl!

Over de auteur

Anke Jansen contributor