Tolken voor het notariaat

doorWebredactie

Tolken voor het notariaat

Notariële tolken zijn gesprekstolken en beëdigde vertalers die gespecialiseerd zijn in het juridisch/notarieel vakgebied.

Regelmatig word ik door notariskantoren ingeschakeld om als gesprekstolk of notarieel tolk Italiaans op te treden tijdens de overdracht van onroerend goed, bijvoorbeeld in geval van aankoop of verkoop van een woning.

Tolk bij de notaris door de wet geregeld

Italiaanse expats die voor langere tijd in Nederland werkzaam of gevestigd zijn, kiezen er steeds vaker voor om hier op enig moment een woning te kopen. Nog niet zo lang geleden was bij een notaris de bijstand van een tolk, respectievelijk beëdigd vertaler, voor iemand die de Nederlandse taal niet voldoende machtig is niet zo vanzelfsprekend als nu. Menigmaal werd de zakelijke inhoud van de in het Nederlands opgestelde aktes door de goedbedoelende notaris zelf in het Engels of Frans vertaald. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer, artikel 42, lid 1 Wet op het notarisambt zegt dan ook:
“Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt.” Duidelijke taal.

Meestal wordt alvorens het passeren van de akte van levering en hypotheekakte – maar dat kunnen ook andere aktes zijn zoals de oprichtingsakte van een bv, een testament of een samenlevingscontract – samen met de notaris, tolk en cliënt afgesproken hoe de vertolking plaats zal vinden.

Simultaan of consecutief?

Simultaan tolken spreekt al voor zich: de tolk luistert naar wat er wordt gezegd in de brontaal en vertaalt dat tegelijkertijd naar de doeltaal.

Bij consecutief tolken luistert de tolk naar een deel van de boodschap in de brontaal en wacht op een pauze om vervolgens het gezegde te vertalen naar de doeltaal.

Professionele tolk

Kennis van de talen en het besproken onderwerp, communicatieve vaardigheden, maar ook klantgerichtheid en professionaliteit vormen de basis van succesvol tolken. Een goede gesprekstolk staat altijd open voor vragen van de cliënt en zet waar het kan het juridisch-technisch taalgebruik om in een voor niet-ingewijden verstaanbare taal.

Zoekt u een gesprekstolk of notarieel tolk Italiaans bij u in de buurt, kijk dan op: www.vertalersitaliaans.nl

Didier Rieder – Beëdigd vertaler, gerechtstolk en taaltrainer/docent Italiaans

Over de auteur

Webredactie contributor