Tolken: ‘valse vrienden’ in het Vlaams

doorIna van Wijk-Vos

Tolken: ‘valse vrienden’ in het Vlaams

Spraakverwarring tussen het Vlaams en Nederlands komt vaker voor dan je zou verwachten. Als je tegen een Vlaamse vriend zegt dat je lopend naar zijn feestje bent gekomen, dan verbaast hij zich erover dat je op je hoge hakken, zonder een druppeltje zweet, met je haar nog in de plooi en zo fris als een hoentje voor zijn neus staat. Hij denkt natuurlijk dat je ‘met zijn voeten speelt’, hem voor de gek houdt.

Misverstanden bij de rechtbank

Een onder collega-tolken in België berucht voorval deed zich een aantal jaren geleden voor in een zaak waarbij een Vlaming voor een Engelse rechtbank terecht stond en de aangestelde tolk uit Nederland kwam.

De Vlaamse beklaagde deed zijn relaas over hoe hij aan de arrestatie had trachten te ontkomen, waarbij hij onder meer zei ‘ik sij goan loape…’ en ‘ik sij d’r tussenuit gepeerd…’ Dit werd door de Nederlandse tolk vertaald als ‘ik ben gaan wandelen…’ en ‘ik heb een peer gegeten…’, wat uiteraard aanleiding gaf tot opgetrokken wenkbrauwen bij de rechters.

De juiste variant Nederlands

Zeker voor een buitenlandse rechtbank is het van belang een tolk op te roepen die de juiste variant van het Nederlands beheerst. Er zijn namelijk nogal wat ‘valse vrienden’ in het Belgisch-Nederlands. Woorden die hetzelfde lijken, maar iets anders betekenen.

Zoals lopen: dat betekent in Vlaanderen niet te voet gaan of wandelen, maar hardlopen of joggen. Een blunder als hierboven kan de rechtsgang in ernstige mate belemmeren en de rechten van de verdachte schaden. Een gespecialiseerde strafrechttolk moet bekend zijn met zulke betekenisverschillen. Of zijn beperkingen kennen en de klus aan iemand anders overlaten.

Tussen twee varianten van het Nederlands gesproken in Nederland en in Vlaanderen kunnen verraderlijke verschillen bestaan. Klik hier voor een tolk die deze verschillen kent.

Ina van Wijk-Vos

Over de auteur

Ina van Wijk-Vos subscriber