Verhuizen naar Italië

doorMandy Sikkens

Verhuizen naar Italië

Als u wilt verhuizen naar Italië om daar te werken, te studeren, van uw pensioen te genieten, of gewoon omdat het zo’n bijzonder land is, kunt u kiezen uit twee procedures:

1. Verklaring van Inschrijving of Verblijfsvergunning

Na een (legaal) verblijf van drie maanden in Italië kunt u zich (als EU-burger) laten inschrijven, bij de gemeente (Comune) of de vreemdelingendienst (Questura – Ufficio Immigrazione). U ontvangt dan een Verklaring van Inschrijving (Iscrizione anagrafica al Comune di Residenza). U kunt bij de vreemdelingedienst ook een Tijdelijke Verblijfsvergunning (Permesso di Soggiorno temporaneo) aanvragen.

Behalve een geldig identiteitsbewijs en een recente pasfoto is daarvoor nodig: een bewijs dat u tegen ziektekosten verzekerd bent en een bewijs dat u over voldoende middelen van bestaan beschikt. Voor werk: ook een werkgeversverklaring of arbeidsovereenkomst of een bewijs van zelfstandig ondernemerschap, en voor studie: ook een bewijs van inschrijving aan een erkende onderwijsinstelling.

Na vijf jaar ononderbroken en rechtmatig verblijf kunt u een Verblijfsvergunning voor Onbepaalde Tijd (Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) aanvragen.

Wie niet aan de hand van bijvoorbeeld een diploma kan aantonen de Italiaanse taal voldoende te beheersen moet een taaltoets (Test di Conoscenza della Lingua italiana) op tenminste A2-niveau afleggen.

2. Italiaans Staatsburgerschap

Het Italiaanse Staatsburgerschap (Cittadinanza italiana) kan op één van de volgende vijf gronden worden aangevraagd:

– Eén of beide ouders zijn Italiaans;
– Eén van uw grootouders is Italiaans en heeft in openbare dienst voor Italië gewerkt;
– U bent in Italië geboren en hebt daar tot uw achttiende gewoond;
– U bent gehuwd met een Italiaans staatsburger. Twee jaar na de huwelijksvoltrekking als u in Italië woont, drie jaar erna als u met uw partner elders woont, en anderhalf jaar erna als u elders samen kinderen hebt; 
– U hebt vier jaar als ingezetene in Italië gewoond.
(Om het Italiaanse Staatsburgerschap te verkrijgen hoeft u niet per se te verhuizen naar Italië.)

Bovengenoemde gegevens moeten worden aangetoond aan de hand van officiële documenten (geboorteakte, huwelijksakte, arbeidsovereenkomst, verblijfsvergunning, e.d.) voorzien van een apostille. Een apostille is een stempel of sticker van de griffie van de rechtbank op een officieel document waarmee wordt bevestigd dat de handtekening op het document echt is. Zie afbeelding.

Hiernaast moet u de volgende documenten overleggen:

Afschrift of Uittreksel Basisregistratie, aan te vragen bij de huidige en evt. vorige gemeente(s);

Verklaring omtrent het Gedrag,aan te vragen bij de gemeente waar u woont. 

De Nederlandse documenten moeten naar het Italiaans worden vertaald door een beëdigd vertaler.

De Verklaring omtrent het Gedrag is gesteld in het Nederlands en in het Engels:

onder aan de Nederlandse tekst op de voorpagina staat een samenvatting in het Engels van de standaardtekst en op de achterkant staat aan de rechterkant een vertaling naar het Engels.
Een Beëdigd Vertaler – Nederlands Italiaans die ook bevoegd is voor Engels – Italiaans kan (tussen vierkante haakjes) verklaren dat de eerste tekst gelijkwaardig is en de tweede tekst identiek is aan de Nederlandse tekst. Een beëdigd vertaler Nederlands – Italiaans kan verklaren dat het een onvertaalde tekst in het Engels betreft.

De handtekening namens de Minister voor Rechtsbescherming op de Verklaring omtrent het Gedrag is gedrukt, maar het Consulaat wil hiervoor toch een apostille van de griffie van een rechtbank. Als er op het Afschrift of Uittreksel Basisregistratie een handtekening namens de burgemeester staat, is ook hiervoor een apostille nodig, voorafgaand aan de vertaling. Tegenwoordig kan de apostille – op verzoek – ook in het Italiaans worden gesteld en dan hoeft die niet te worden vertaald.

Ook voor de handtekening van de beëdigd vertaler is een apostille vereist.

Van al deze documenten wil het Consulaat eerst een enkele kopie in pdf ontvangen. Bij akkoord hiermee kan een afspraak worden gemaakt voor het overleggen van de originele documenten, verzegeld gehecht aan de gestempelde en getekende vertaling plus z.g. slotformule.

Tegenwoordig is er voor het verstrekken van het Staatsburgerschap ook een Inburgeringstoets (Test di Integrazione) op tenminste B1-niveau vereist.

U kunt uw Nederlandse staatsburgerschap behouden en een dubbele nationaliteit aanvragen.

Een permanente verblijfsvergunning geeft dezelfde rechten als het staatsburgerschap maar kan worden ingetrokken als men langere tijd buiten Italië woont.

De Consulaire Afdeling van de Ambassade van Italië

Op de website van het Consulaat wordt de informatie nauwelijks in het Nederlands en soms in het Engels maar voornamelijk in het Italiaans verstrekt. Er wordt telefonisch alleen antwoord gegeven op vragen waarop het antwoord niet op de website te vinden is. Het Consulaat is telefonisch alleen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14:00 en 16:00 u. bereikbaar. Voor bezoek aan het Consulaat moet eerst online een afspraak worden gemaakt.

Zie: https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100051&ReturnUrl=%2f  

Verhuizen naar Italië: adressen

De Diplomatieke Kanselarij van de Ambassade van Italië (Cancelleria Diplomatica dell’Ambasciata d’Italia a L’Aja) bevindt zich nog op de Alexanderstraat 12, 2514 JL Den Haag, maar De Consulaire Afdeling (La Cancelleria Consolare) is met ingang van juli 2020 verhuisd naar de Parkstraat 28, 2514 JK Den Haag.

Zie: https://amblaja.esteri.it/ambasciata_laja/it/ambasciata/gli_uffici

Tel: (0)70 3065510; Fax: (0)70 3317883; E-mail: denhaag.cittadinanza@esteri.it.

Beëdigd Vertalers Italiaans

Op de website van de Italiaanse Ambassade is een lijst te vinden van Beëdigd Vertalers Italiaans: https://amblaja.esteri.it/ambasciata_laja/resource/doc/2020/02/elenco_traduttori_20200227.pdf

Het is raadzaam om de gegevens in deze lijst te verifiëren in het Nationale Register van Beëdigd Tolken en Vertalers: http://www.bureauwbtv.nl/ik-zoek-een-tolk-vertaler/openbaar-zoeken.

Op onze website van het Netwerk Vertalers Italiaans (www.vertalersitaliaans.nl) kunt u gericht zoeken naar een beëdigd vertaler Italiaans.

© Mandy Sikkens

Over de auteur

Mandy Sikkens contributor