Vertaler in de spotlights: Hilda Schraa

doorHilda Schraa

Vertaler in de spotlights: Hilda Schraa

Maak kennis met onze vertalers. Eens in de zoveel tijd zetten we een van onze vertalers in de spotlights. Zij zullen iets over zichzelf en hun werk vertellen, zodat je een idee krijgt hoe het leven van een vertaler eruit ziet. Vandaag de beurt aan: Hilda Schraa.

Hoe ben je de vertaal-/tolkwereld ingerold? Heb je voor je ging vertalen/tolken nog ander werk gedaan?

Geboren en getogen in Friesland werd ik al vroeg met meerdere talen geconfronteerd. Zo kan ik me herinneren dat ik samen met mijn oudere broers het tellen in het Nederlands oefende voordat ik naar de lagere school ging. Ik was acht toen we naar Gelderland verhuisden. Daar kreeg ik te maken met het Gelders dialect, dat ik wonderwel begreep, maar waar mijn broer meer moeite mee had. Mijn eerste optreden als tolk! Na mijn studie Italiaans kwam ik in de reiswereld terecht, in het toenmalige Joegoslavië en later ook in Italië. Het beheersen van zowel het Servo-Kroatisch als het Italiaans maakte de communicatie met alle betrokkenen een stuk aangenamer en kwam tegelijkertijd ten goede aan de aan mijn zorgen toevertrouwde toeristen. Terug in Nederland besloot ik mijn jeugddroom te verwezenlijken en tolk-vertaler te worden. Aan de Hogeschool voor Tolken en Vertalen (www.itv-h.nl) in Utrecht behaalde ik eerst het diploma Vertaler Italiaans en daarna het diploma Tolk Italiaans.

Wat zijn je ambities?

Ik heb drie passies in mijn leven: mensen, talen en boeken. Door mijn werk als tolk/vertaler, en daarnaast ook het lesgeven aan de ITV, komen de eerste twee al samen. Als tolk kom je in aanraking met mensen uit alle lagen van de bevolking: de ene keer tolk je voor twee Roma-meisjes die zonder papieren zijn aangehouden, een andere keer begeleid je een handelsdelegatie uit Italië of ben je als tolk aanwezig bij een slechtnieuwsgesprek in het ziekenhuis. En het lesgeven aan mensen die je passie voor taal delen, is verrijkend en inspirerend.

En de derde passie, de boeken dan? Twee jaar geleden heb ik de Vertalersvakschool (www.vertalersvakschool.nl) afgerond en op dit moment ben ik mijn derde boek aan het vertalen. Als tolk moet je verschillende registers van de taal kunnen bespelen, hetzelfde geldt voor een literair vertaler. En dat is ook hoe ik de toekomst voor me zie: de ene dag de fictieve wereld van een boek, de andere dag de reële wereld om me heen.

Wat maakt iemand tot een goede tolk/vertaler?

Natuurlijk is een uitstekende taalvaardigheid van de vreemde taal én het Nederlands een eerste vereiste, maar dat alleen maakt iemand nog niet een goede tolk of vertaler. Een tolk/vertaler is communicatief ingesteld, snel van begrip, creatief, bereid zich in de meest uiteenlopende zaken te verdiepen, nieuwsgierig naar alles wat er in de wereld gebeurt en heeft een brede interesse en warme belangstelling voor de medemens.

Waarom heb je voor Italiaans gekozen?

Als 18-jarige met Engels, Frans en Duits in het vakkenpakket denk je natuurlijk dat je die talen vloeiend spreekt. Dus als je dan toch een taal wilt gaan studeren, moet het een ándere taal worden. Met de eindexamenklas gingen we een week naar Rome: ik was verkocht. Dus werd het Italiaans.

@Hilda Schraa

Over de auteur

Hilda Schraa contributor