Vertalers en de nieuwe Privacywet AVG

doorAnke Jansen

Vertalers en de nieuwe Privacywet AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een privacyverordening die geldt voor de gehele Europese Unie. De persoonsgegevens van burgers worden  door deze nieuwe wetgeving meer en beter beschermd en burgers krijgen meer zeggenschap over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Privacywet AVG: wat betekent voor vertalers?

Als zzp’er, en dus ook als freelance vertaler, heb je met de AVG te maken. Een vertaler is een ondernemer en verzamelt door zijn of haar werk heel wat gegevens van mensen. Door de nieuwe wetgeving ben je als ondernemer verplicht te vertellen wat je met deze gegevens doet. Dit doe je in een zogenaamde ‘privacyverklaring’ die je op je website plaatst. In deze verklaring vertel je onder andere welke gegevens je bewaart, waarvoor je ze gebruikt en hoe lang je ze bewaart.

Wat zijn persoonsgegevens?

De meest voorkomende persoonsgegevens die je als vertaler verwerkt, zijn de ‘gewone’ persoonsgegevens, de NAW-gegevens van de opdrachtgever. Deze staan niet altijd in de te vertalen tekst, maar je hebt ze nodig om een vertaling toe te kunnen sturen of een factuur op te kunnen maken. Daarnaast spreekt de AVG ook over ‘bijzondere’ persoonsgegevens: dit zijn gevoelige gegevens over bijvoorbeeld iemands ras, godsdienst en gezondheid. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld voorkomen in vertalingen van een medisch dossier. Ten slotte is er nog sprake van ‘strafrechtelijke’ persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij de vertaling van strafrechtelijke veroordelingen.

Welke rechten heeft men als persoon?

Als persoon heeft men rechten onder de nieuwe privacywetgeving. Naast de reeds bestaande rechten, zoals onder andere het recht op inzage, correctie en aanvulling, zijn er ook nieuwe rechten. Het gaat hier om het recht op dataportabiliteit (het overdragen of doorgeven van persoonsgegevens aan een andere organisatie) en het recht op ‘vergetelheid’, waarbij gevraagd kan worden de persoonsgegevens te wissen.

Meldplicht datalekken

Vervolgens is de nieuwe privacywetgeving uitgebreid met de meldplicht datalekken. Van een datalek is bijvoorbeeld sprake als je computer waarop persoonsgegevens staan gehackt wordt of als je je laptop, smartphone of usb-stick verliest of deze gestolen worden. Persoonsgegevens kunnen hierdoor terecht komen bij derden, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. In het geval van een datalek ben je verplicht om dit binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens.

NVI-vertalers en wetgeving

Wilt u ook dat uw gegevens of bestanden in veilige handen zijn? Laat uw teksten dan vertalen door vertalers van het NVI. Zij zijn en blijven goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op wetgevingsgebied en staan garant voor de beste bescherming van uw persoonsgegevens!

Anke Jansen

Over de auteur

Anke Jansen contributor